http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance

Menyeru supaya Kerajaan mengkaji secara menyeluruh keadaan ekonomi termasuk perdagangan di China, India, Vietnam dan lain-lain. Dengan laporan lengkap dan nasihat yang tepat, rakyat Malaysia boleh menembusi niche atau ruangan dengan berjaya, sama ada di bidang pembuatan, perkhidamtan atau multimedia.
 


Kenyataan Akhbar
oleh Tan Seng Giaw

(Parlimen,  Isnin): DAP menyeru supaya Kerajaan mengkaji secara menyeluruh keadaan ekonomi termasuk perdagangan di China, India, Vietnam dan lain-lain. Dengan laporan lengkap dan nasihat yang tepat, rakyat Malaysia boleh menembusi niche atau ruangan dengan berjaya, sama ada di bidang pembuatan, perkhidamtan atau multimedia.

Saya mengambil bahagian ini dengan penuh harapan bahawa Misi Nasional boleh tercapai pada 2020. Tetapi, seruan Perdana Menteri YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mestilah diendahkan; YAB membentangkan RMK9 dengan terharu. Jika semua pihak menerima syor-syor, menghayati dan mengamalkannya, negara ini akan menjadi sebuah negara yang maju. Kelemahan-kelemahan RMK8 haruslah digantikan dengan cara-cara yang betul.

Lebih dua tahun yang lepas, YAB mula memegang teraju Kerajaan dengan banyak cadangan termasuk peningkatan sistem penyampaian dan pembasmian rasuah. Malangnya, tidak ramai yang mahu menambahbaikkan penyampaian dan membasmikan rasuah di jabatan kerajaan dan sektor awam.

Sekarang, seruan YAB untuk menjayakan RMK9 tidak seharusnya bagai berseru di padang pasir--seruan yang tidak diendahkan orang atau air di daun keladi. Marilah kita menghayati dan mengamalkannya.

Misi Nasional (2006--2020) ini merangkumi lima teras utama: nilai ditambah, keupayaan pengetahuan, usaha menangani ketidaksamaan sosioekonomi, peningkatan kualiti hidup dan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

Di dalam had masa perbahasan 30 minut ini (ramai ahli sibuk mencelah-celah), saya tidak dapat menyentuh lima teras tersebut.

Teras Pertama: Meningkatkan nilai ditambah dalam ekonomi negara.

Kita terpaksa berbuat demikian dalam arus globalisasi. China, India dan setrusnya Vietnam sedang muncul sebagai gergasi ekonomi. Kita tidak boleh bersaing dengan mereka untuk mengeluarkan barang-barang murah dan pasaran dalaman raksasa. Tetapi, kita boleh mencari ruang (niche) di dalam usaha untuk meningkatkan nilai ditambah. Kilang berintensif modal menggantikan kilang berintensif buruh.

Setakat ini, saya tidak nampak kajian menyeluruh yang dijalankan oleh Kerajaan terhadap keadaan di China, India, Vietnam dan lain-lain. Sebaliknya, negara-negara seperti Amerika Syarikat, Perancis dan United Kingdom telah membuat kajian yang lengkap tentang negara-negara tersebut. Mereka memberi maklumat dan masihat kepada rakyatnya.

Saya mencadangkan supaya Kerajaan mengkaji, mengupas serta menganalisiskan keadaan di negara-negara tersebut dengan lebih terperinci untuk membantu rakyat Malaysia meningkatkan nilai ditambah. Bagaimana kita menembusi niche ekonomi global: ruangan yang kita lebih berupaya semacam oleic chemicals dan kereta nasional yang berdaya saing?

Teras Kedua: Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk 'minda kelas pertama'.

RMK9 memperuntukkan RM50.6 bilion atau 23% bagi pendidikan dan latihan. Ini adalah ke arah yang betul. Kita berharap wang ini akan digunakan dengan berkesan. Saya setuju bahawa dalam konteks dunia global, modal insan bermutu tinggi adalah satu keperluan, bukan lagi satu kemewahan. Sambil membangun model insan secara holistik di pelbagai aspek, kita haruslah menarik pakar-pakar dari luar negara terutamanya rakyat Malaysia.

Setakat ini, insentif demi insentif telah diberikan oleh Kerajaan kepada anggota-anggota profesional dan saintis di luar negara. Tetapi, orang-orang yang menyahut dan mengembali ke tanahair adalah tidak ramai. Mengapa? Tentu ada banyak faktor. Satu faktornya ialah mentaliti feudal. Ada yang melaung-laungkan meritokrasi sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. Ini berlaku di jabatan kerajaan, universiti, pertubuhan dan kelab. Mereka menyusahkan orang-orang yang berbakat secara langsung atau tidak langsung kerana takut akan kedudukannya terancam.

Pakar-pakar yang hendak pulang ke Malaysia patutlah diiktiraf. Kalau mereka benar-benar berkaliber sehingga boleh dilantik sebagai profesor di universiti terkemuka di katakanlah United Kingdom (UK), mereka haruslah diberi status yang serupa di universiti utama di negara ini. Begitu juga dengan doktor pakar. Jika seorang doktor boleh dilantik sebagai konsultan di hospital yang ternama di UK, beliau wajib di kurniakan status yang sama in Malaysia. Sekiranya mereka diberikan status yang lebih rendah, perbuatan ini adalah tidak adil.

Kerajaan perlu mengkaji status pakar-pakar yang balik dari seberang laut dan memastikan mereka berjawatan sewajarnya. Mentaliti feudal mestilah dihapuskan sama sekali.

Bolehkah Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Kewangan dan JKR mengamal cara minda kelas pertama?

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mengesyorkan supaya Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Jabatan Kerja Raya (JKR) mempelajari daripada kesalahan-kesalahan Rancangan Malaysia Ke-Lapan (RMK8), menghayati dan mengamalkan cara-cara minda kelas pertama.

Salah satu caranya ialah menggunakan sistem tender terbuka, cocok dengan standard antarabangsa bagi projek-projek RMK9 dengan jumlah peruntukan RM220 bilion dalam tempoh 2006-2010.

Di dalam perbahasan usul RMK9 pada 3 April, 2006 di Parlimen, Dr Tan mencadangkan supaya kajian menyeluruh dilaksanakan mengenai keadaan di China, India, Vietnam dan lain-lain untuk membantu rakyat Malaysia. Beliau menganjurkan supaya pakar-pakar yang pulang dari seberang laut dipastikan berjawatan yang sewajarnya dan mentaliti feudal dihapuskan.

Teras Kelima RMK9 ialah mengukuhkan keupayaan institusi dan keupayaan pelaksanaan negara.

Ini adalah penting. Birokrasi dan mentaliti feudal institusi menghindarkan transformasi untuk membolehkan Malaysia melangkah ke status negara maju.

YAB Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menekankan integriti--melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan mempertingkatkan Institut Integriti Malaysia (IIM). Beliau menambahkan kakitangan dan kelengkapan Badan Pencegah Rasuah (BPR). Kita hendaklah bekerja kuat untuk mewujudkan integriti. Saya tidak mahu menyaksikan ahli-ahli Parlimen mengusik dan mencari jalan untuk mendapat projek daripada RMK9.

Di bawah RMK8, kita melihat banyak masalah seumpama jejambat Kepong (Middle Ring Road 2, MRR2). Entahlah beberapa kali saya menyoalkan YB Sungai Besi Datuk Seri S. Samy Vellu tentang jejambat tersebut di Dewan ini. Saya tidak dapat mengupaskan masalah MRR2 (keretakan 31 daripada 33 tiang melintangnya) secara panjang lebar disebabkan kesuntukan masa. Dari Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Kewangan hingga JKR, wujudlah perkara-perkara yang tidak betul. Sistem reka dan bina (design and build) timbul kesangsian? Reka adalah salah? Bagaimana Konsortium Bumi Hiway dilantikkan sebagai kontraktor? Mengapa muncul kerumitan kerja baikpulih keretakan MRR2?

Menurut standard dunia, projek-projek ditender secara terbuka dan kontraktor-kontraktor yang paling sesuai dipilih. Misi Nasional adalah misi untuk mencapai status negara maju. Oleh itu, projek-projek RMK9 wajib diuruskan dengan tender terbuka setanding dengan amalan dunia negara-negara maju.

(03/04/2006)


*  Dr Tan Seng Giaw, Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen kepong

Your e-mail:

Your name: 

Your friend's e-mail: 

Your friend's name: