http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance

Dasar Ekonomi Baru masih diperlukan?
 


Ucapan Dalam Perbahasan Rancangan Malaysia Ke-9
oleh Chow Kon Yeow

(Parlimen, Rabu):Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi disifatkan sebagai seorang jurutera sosial yang bagus dan RMK 9 menjadi bukti bahawa beliau seorang “Political inclusivist par excellence” sebab beliau telah dapat memberi Dasar Ekonomi Baru, yang dilancarkan oleh mendiang Tun Abdul Razak, satu nafas dan nyawa yang baru dengan melanjutkan tarikh pencapaian kepada tahun 2020, iaitu tahun sasar Malaysia berharap menjadi sebuah Negara maju, satu wawasan yang dibawa oleh Tun Dr Mahathir Mohamad.

Perdana Menteri telah menamakan pendekatan ini sebagai MISI NASIONAL yang merupakan satu rangka kerja bagi agenda pembentukan masyarakat Malaysia yang benar-benar maju yang berasaskan kepada pengagihan kekayaan yang lebih saksama dan penyertaan semua kumpulan masyarakat supaya dapat mengukuhkan perpaduan dan mengurangkan polarisasi kaum.

Sebagai pengamatan awal, Misi Nasional lebih merupakan satu harapan Perdana Menteri untuk meninggalkan legacy sebagai pemimpin yang boleh mencapai dua matlamat penting iaitu matlamat Dasar Ekonomi Baru dan Wawasan 2020 sekaligus pada tahun 2020, matlamat-matlamat yang gagal dicapai oleh Perdana Menteri sebelumnya.

Ganjarannya amat besar sekali bagi beliau iaitu beliau akan menjadi pemimpin UMNO yang dapat menrealisasikan agenda Melayu untuk mengawal sekurang-kurang 30 peratus equiti kekayaan dalam satu tempohmasa Malaysia sudah mencapai status negara maju dan pada masa yang sama mengukuhkan lagi ketuanan Melayu ke atas Negara ini.

Apabila ganjarannya besar, juga dengan cabarannya sebab Perdana Menteri sebelumnya telah gagal mencapai matlamat-matlamat ini dalam erti kata yang sebenar.

Sebagai sebuah parti politik berfahaman sosial demokrasi, DAP boleh setuju dengan matlamat untuk mewujudkan keseimbangan sosio-ekonomi melalui usaha- usaha mengembangkan dan mengagihkan semula pertumbuhan ekonomi Negara pada masa akan datang secara beransur melalui penyertaan secara aktif dan langsung semua pihak dalam proses penjanaan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi kami tidak akan merestui perlanjutan satu dasar berdiskrimisai mengikut ras dan agama seperti Dasar Ekonomi Baru yang selalu disifatkan sebagai “world’s most notorious system of positive discrimination” kerana apa yang kami lihat bukan sekadar diskriminasi dalam bidang ekonomi sahaja tetapi ianya berlaku dalam bidang politik, agama, pendidikan, budaya dan sosial.

Penyelewangan dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru ini telah menyebabkan dua generasi rakyat Malaysia merasa teranaiya dan menuntut keadilan dan merasa hak dan kepentingan mereka telahpun dikorbankan, masing-masing dengan alasan yang berlainan.

Walau bagaimanapun, kita semua boleh setuju bahawa pelaksanaan yang kurang baik dan pemantauan yang kurang berkesan telah menyebabkan ketirisan dan penyelewangan di mana manfaat hanya dinikmati dengan lebih banyaknya oleh sekumpulan kecil sahaja. Dasar seperti ini sememangnya akan gagal apabila ada pemimpin yang masih anggap sudah memadai apabila beberapa jutawan dapat dihasilkan manakala majoriti rakyat yang  menjadi sasaran tidak dapat menikmati faedahnya sebagai kumpulan tersasar.

Perdana Menteri sendiri telah mengakui bahawa Dasar Ekonomi Baru perlu diperbaiki kerana dasar ini telah menyemaikan orang Melayu bukan dengan semangat keusahawanan yang diharapkan tetapi sebaliknya ia telah melahirkan golongan yang terlalu bergantung kepada pemberian kontrak kerajaan dan kroni kapitalist adalah nama yang diberikan kepada golongan ini yang mempunyai pertalian politik dengan orang yang boleh buat keputusan.

Semakin ramai rakyat Malaysia, baik orang Melayu mahu pun orang bukan Melayu sudah menyoalkan sama ada Dasar Ekonomi Baru masih diperlukan.

Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri merasa segala bentuk “affirmative action” perlu dihapuskan dan Tok Guru Nik Aziz juga setuju sebab menurutnya agama Islam tidak membenarkan diskriminasi kaum.

Kami rasa kecewa RMK 9 telah melanjutkan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru sebagai satu terus yang penting kerana pelaksanannya sememangnya akan mengagalkan apa yang sudah dicapai dan menimbulkan soal sama ada kita boleh menghasilkan modal insan yang terbaik untuk bersaing dalam era globalisasi ini.

Pendik kata, Dasar Ekonomi Baru dihubungkaitkan dengan masalah ketidakseimbangan sosial, pengagihan pendapatan yang tidak adil dan amalan rasuah yang memeluasa. Tambahan pula, ia sinonim dengan masalah perhubungan kaum, ketuanan kaum dan agama, asimilasi budaya dan bahasa dan apa yang tidak boleh kita membanggakan.

Nampaknya pelanjutan matlamat equiti dalam Dasar Ekonomi Baru sebagai satu teras RMK 9 tidak secocok dengan teras-teras yang lain, lebih buruknya tidak akan menyumbang kepada proses pembinaan Negara, Wawasan 2020 dan Bangsa Malaysia.

Misalnya, teras kedua untuk memupuk “Minda Kelas Pertama” serta melihat rakyat sebagai asset Negara yang paling berharga tidak mungkin mencapai sasaran sepenuhnya selagi ada sistem quota berlandaskan kepentingan etnik dan bukan berdasarkan kepada sistem meritokrasi.

Pembangunan modal insan dan anjakan minda dan pemikiran warga merupakan salah cabaran terbesar tetapi pemimpin kita masih tidak anjakan minda mereka yang masih ingin melaksanakan sistem quota yang lebih mementingkan pengisian mengikut etnik daripada menghasilkan modal insan yang diperlukan. Begitu banyak sumber kewangan kerajaan dibelanjakan tetapi kadangkala hasilnya tidak dapat memenuhi kehendak Negara.

Amatlah sukar untuk memupuk “Minda Kelas Pertama” selagi dasar-dasar kita masih dibelenggu oleh pertimbangan etnik. Apabila Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan, kerajaan telah memberi jaminan bahawa tidak ada satu kumpulan etnik perlu merasa tertinggal atau dirampas hak-hak dan kepentingan. Masalahnya ia menghasilkan satu “zero sum game” yang menyebabkan setiap kumpulan etnik merasa mereka masih belum mendapat keadilan yang sewajarnya. Hakikatnya Dasar Ekonomi Baru dan penyelewangan dalam pelaksananya menjadi antithesis kepada usaha untuk memupuk Negara yang mempunyai “Minda Kelas Pertama”.

Teras ketiga untuk menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi masih diperlukan kerana pada hakikatnya Dasar Ekonomi Baru telah gagal mencapai matlamat-matlamat yang ditetapkan dan tambahan pula ia telah menyumbangkan kepada masalah perpaduan nasional dan polarisasi kaum masih wujud sehingga sekarang.

Amat dikesali bahawa Perdana Menteri mengambil pendirian bahawa keadaan ketidakseimbangan jika tidak ditangani, diibaratkan duri dalam daging dan seterusnya beliau memberi amaran bahawa ia akan menjadi punca yang boleh menggugat pepaduan kaum dan kestabilan Negara.

Bukankah lebih baik untuk Perdana Menteri menyoalkan bagaimana dengan kuasa politik, jentera kerajaan, peruntukan kewangan, dasar-dasar yang melindung dan segala kemudahan di samping meletak halangan kepada kumpulan etnik yang lain, matlamat-matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat masih dianggap tidak dapat berjaya.   

Sebelum mendapat jawapan yang menyakinkan mengapa usaha-usaha lampau yang terbukti masih tidak berjaya, Perdana Menteri sanggup menggunakan pendekatan yang sama iaitu Misi Nasionalnya yang berharap menangani jurang sosio-ekonomi melalui pertumbuhan kek ekonomi yang semakin membesar, tanpa menafikan hak mana-mana kumpulan.

Di manakah kepastian bahawa pertumbuhan kek ekonomi boleh menjadi cukup besar sehingga ia boleh mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30 peratus pemilikan ekuiti Bumiputera di samping memastikan hak lain-lain kumpulan tidak dinafikan? Strategi Misi Nasional ini nampaknya tidak boleh “reconcileable”.

Untuk mencapai matlamat ini, kerajaan sudah sedia mengambil tindakan yang amat tegas seperti menetapkan bahawa 70 peratus semua procurement dan kontrak dikhaskan untuk kaum bumiputra.

Apakah impak strategi ini kepada kumpulan yang lain dan apakah impaknya kepada pembangunan Negara secara amnya.

Kita dapat lihat bahawa Misi Nasional akan menyebabkan peratusan pemilikan ekuiti bagi masyarakat Cina menjunam dari 39 peratus pada kini kepada 27 peratus menjelang tahun 2020 yang membabitkan pemindahan capital yang bernilai beratus-ratus billion ringgit.

Pemindahan dan pengurangan capital ini akan membawa impak yang amat besar kepada masyarakat Cina.

Selain daripada itu, apakah peranan yang akan terus dimainkan oleh equiti asing dalam menjana pembangunan Negara dan menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan.

Apakah dalam meningkat equiti bumiputra, akan menyebabkan equiti asing dikurangkan dalam jangka masa yang panjang dan sejauh manakah perubahan dan pemindahan ini akan  menjejaskan usaha kita menarik pelaburan langsung asing dan seterusnya menjejaskan kedudukan Negara dalam World’s Competitive Index.

Apakah kerjaan sudahpun mengkaji sejauh mana penekanan semula tentang soal equiti akan menyebabkan foreign dan domestic capital flight dari Malaysia kepada Negara-negara jiran yang mungkin menawarkan iklim pelaburan yang lebih menarik.

Perdana Menteri dalam memberi penekanan semula kepada matlamat mencapai sasaran yang ditetapkan tetapi belum dicapai sepenuhnya juga harus mendekati pemasalahan yang kritikal iaitu selagi orang Melayu boleh menjual saham dan equiti untuk mengaut keuntungan secara pantas, equiti 30 peratus tidak akan dicapai walaupun dilanjutkan.

Andaikata bumiputra Melayu memegang saham-saham yang diagihkan kepada mereka dan bukan menjual saham-saham ini untuk keuntungan pantas, equiti bumiputra sudahpun tercapai pada tempohmasa yang ditetapkan.

Mengikut satu kajian kes bertajuk “Penswastaan Pelabuhan-Pelabuhan: Satu Kajian Kes Malaysia” oleh Associate Professor Malcolm Tull dan Dr James Revely dari Murdoch University mendapati hampir 41 peratus saham-saham dalam syarikat penswastaan yang dipegang oleh Melayu yang kaya telahpun bertukar tangan. Ini merupakan 12.9 peratus equiti.

Ini bermakna apabila diambilkira pada keseluruhannya equiti bumiputra yang terdiri dari equiti individu, institusi, agensi amanah, syarikat-syarikat nominees dan juga saham-saham yang sudah bertukar tangan, jumlah equiti Bumiputra pada tahun 1990 telah sampai 40 peratus.

Satu kepincangan yang telah menggagalkan usaha untuk membangunkan Negara melalui pelaksanaan projek-projek pembangunan adalah ketirisan dan kebocoran dan RMK 9 juga tidak akan dikecualikan daripada menghadapi masalah yang sama. Akibat berlakunya korupsi, rent-seeking ataupun pembaziran, RMK 9 mungkin berjaya sekadar mewujudkan satu kelas bumiputra yang kaya yang bertambah kaya dan meminggirkan lagi golongan bumiputra dan bukan bumiputra yang tidak berada.

Selain daripada isu-isu ini, Perdana Menteri juga telah memberi tekanan kepada dasar penswastaan sebagai satu jentera untuk meningkatkan equiti bumiputra dan jelasnya pemilikan equiti bumiputra dalam syarikat konsessi penswastaan telah mencapai 51.7 peratus berbanding dengan equiti bukan bumiputra 8.9 peratus dan pelabur asing 8.2 peratus.

Walaupun dasar penswastaan telah mencapai matlamat untuk melaksanakan projek-projek kemudahan asas akan tetapi saya menyeru kerajaan untuk menambahbaik dasar penswastaan supaya kepentingan rakyat tidak tergadai.

Kita tidak ingin melihat satu keadaan di mana oleh kerana dasar penswastaan menjadi jentera penting untuk membantu bumiputra, segala kepincangan boleh diketepikan sehingga perjanjian konsessi membebankan kerajaan dan rakyat yang menggunakan kemudahan asas ini.

Kita lihat beberapa contoh di mana syarikat konsessi yang mempunyai pertalian politik dengan pemegang kuasa politik dipilih walaupun syarikat berkenaan tidak mempunyai cukup kelayakan untuk mengendalikan projek penswastaan. Apa pula dengan RMK 9 dari segi pengagihan kontrak-kontrak pembangunan sehingga Perdana Menteri perlu menafikan dakwaan bahawa hampir 80 peratus dari kontrak RMK 9 akan ditawarkan kepada kroni-kroni beliau.

Dasar penswastaan akan terus menimbulkan banyak kontroversi. Kita tidak mahu melihat satu keadaan di mana projek-projek penswastaan berprofil tinggi diambilalih semula oleh kerajaan atau diselamatkan melalui “bailouts”. Contohnya bukan kurang, seperti MAS, Projek Bakun, Indah Water Konsortium, Pernas, DRB-Hicom dan Perwaja telah diambil semula tetapi setiap kali kerajaan tidak telus tentang jumlah wang rakyat yang dikorbankan untuk mengambilalih hutang-hutang entiti penswastaan. Di Malaysia, penswastaan kadangkala berakhir dengan gejala “privatization of profits, nationalization of debts.”

Walaupun dalam RMK 9, kerajaan bercadang untuk memberi penekanan semula dan mengadakan strategi baru kepada dasar penswastaan, saya rasa kalau kerajaan ingin benar-benar telus untuk mengatasi segala kepincangan, ia harus mengkaji semula dan meminda Akta Rahsia Rasmi (OSA) yang mengandungi peruntukan seperti “government tender documents and any other documents or materials which ministers and public officials may arbitrarily deem secret or confidential.” Lebih dahsyat lagi ialah berkenaan dengan keputusan untuk mengkelaskan satu dokumen sebagai rahsa rasmi tidak boleh dicabar dalam mahkamah.

Kita menyambut baik dasar baru untuk mengadakan tender terbuka bagi projek-projek penswastaan yang akan datang dan sehubungan ini saya ingin menyeru kerajaan mengkaji semula perjanjian konsessi yang berat sebelah dan membatalkan sistem “first come, first serve” dalam penawaran sebarang projek. Ini termasuk Projek Lingkaran Jalan Luar Pulau Pinang.

Di samping itu, saya menyeru kerajaan melaksanakan projek Jambatan Kedua Pulau Pinang dan Projek Monorel dari peruntukan RM200 billion dalam tempoh RMK 9 dan bukan melalui PFI (Private Financial Initiatives).   

Saya boleh memerhatikan bahawa RMK 9 mempunyai pelbagai teras, strategi dan program yang ingin membawakan agenda Melayu tetapi dipakejkan sebagai agenda bumiputra dan agenda bangsa Malaysia dan diberikan nama Misi Nasional.

Ia semestinya akan membawa perubahan yang banyak kepada Malaysia, apa yang kita minat ialah apakah perubahan yang dicorakkan akan membantu proses pembinaan Negara kita atau sebaliknya melemahkan proses ini.

Saya merasa khuatir melihat perjalanan proses pembinaan Negara yang sudah menyimpang. Kita ingin melihat supaya rakyat Malaysian diutamakan, bukan orang Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban diutamakan. Kita ingin melihat Malaysian dapat menang dalam pertandingan dengan dunia, bukan rakyat Malaysian berlawan sama rakyat Malaysian. Kita perlu anjakan minda dan perubahan pandangan dan ikuti dengan strategi dan program yang boleh mencapai matlamat Malaysian First iaitu Malaysia unggul berbanding dengan dunia yang lain dan rakyatnya unggul kerana bangsa Malaysian diutamakan dahulu.    

Cabarannya ialah bagaimana kita melakukannya. Apabila Perdana Menteri mengambilalih pucuk pemerintahan Negara ini, rakyat Malaysia dari semua kumpulan etnik dan kelas sosial merasa tidak sabar-sabar untuk melihat apakah perubahan yang akan dibawa itu, sama ada ia merupakan kesinambungan kepada keadaan sedia ada ataupun mengubah konsensus pelbagai kaum yang mewujudkan rangkakerja pada tahun 1957.

Kita berharap Misi Nasional akan membawa Malaysia dengan dasar-dasar inclusion yang memupuk toleransi kaum yang selama ini merupakan landasan kuat dalam proses pembinaan Negara dan pertumbuhan ekonomi. DAP akan memastikan kami akan memainkan peranan kami untuk memastikan segala percubaan untuk menggugatkan ciri-ciri asasi tertubuhnya Malaysia akan dibantah dengan sekeras-kerasnya.

(19/04/2006)


*  Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputeh

Your e-mail:

Your name: 

Your friend's e-mail: 

Your friend's name: