http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance

DAPSY akan mengadakan Bengkel kerja yang bertujuan untuk membincangkan serta menetapkan draf untuk rang undang-undang pemansuhan AUKU yang akan dibawa ke dalam parlimen .


 


Kenyataan Akhbar
oleh Thomas Su

(Parlimen, Selasa): Seperti yang kita sedia maklum, Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang diperkenalkan sejak 1971 amat menyekat kebebasan para mahasiswa/i dan ahli akademik yang berkhidmat di institusi-institusi pengajian tinggi awam.

            Sebagai tindakan pertama, DAPSY akan mengundang pertubuhan-pertubuhan mahasiswa, pertubuhan-pertubuhan hak asasi manusia, Majlis Peguam dan sebagainya untuk menghadiri bengkel kerja yang akan diadakan pada 11 Februari 2005 dan bertempat di Dewan Perhimpunan Cina Selangor. Ini adalah juga menyahut saranan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Shafie Salleh untuk mengkaji peruntukan-peruntukan yang sedia terkandung dalam AUKU.

            Namun, tuntutan-tuntutan kami lebih menjurus kepada pemansuhan AUKU yang sedia ada, di mana pindaan terhadap peruntukan-peruntukan yang tertentu sahaja seperti yang dicadangkan oleh sesetengah pihak adalah tidak mencukupi. Sejak diperkenalkan, AUKU telah menyekat kebebasan para mahasiswa/i untuk berucap, berkumpul dan berpersatuan secara aman, lebih-lebih lagi kebebasan ahli-ahli akademik untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat yang kritis terhadap kerajaan juga amat terkongkong.

            Perlantikan Naib Canselor dan Timbalan-Timbalan Naib Canselor yang terus diputuskan oleh Menteri Pengajian Tinggi bukanlah satu tatacara yang dialu-alukan. Pada kebiasaannya, kriteria-kriteria perlantikan adalah lebih berkisar kepada keputusan politik dan bukannya berdasarkan kelayakan dan pencapaian akademik seseorang. Hakikatnya, tahap pencapaian akademik universiti-universiti telah jatuh secara mendadak, di mana kedudukan Universiti Malaya telah jatuh dari tempat ke-89 sehingga tempat ke-169, Universiti Sains Malaysia pula terkeluar daripada 200 universiti terbaik di dunia, mengikut tinjauan Times Higher Education Supplement (THES) yang diumumkan tahun lepas.

            Bengkel kerja yang disebutkan tadi bertujuan untuk membincangkan serta menetapkan draf untuk rang undang-undang pemansuhan AUKU yang akan dibawa ke dalam parlimen nanti. Kita berharap bahawa rang undang-undang tersebut dapat disiapkan dengan secepat mungkin supaya dapat dibentangkan dalam sesi parlimen yang bermula dalam bulan Mac. Ini adalah percubaan yang ulung kali lagi murni diadakan.

Bagi kami dan para mahasiswa/i yang sering dihantui oleh ketakutan terhadap AUKU, bengkel ini amatlah penting dan bolehlah dianggap sebagai suatu anjakan paradigma dalam gerakan pemansuhan AUKU. Untuk berpuluh-puluh tahun yang lepas, perbincangan terhadap AUKU hanya tertumpu kepada persoalan-persoalan sama ada untuk meminda atau memansuhkan AUKU. Kali ini, fokus kita bukan lagi tertumpu kepada persoalan-persoalan tersebut, malah bergorak langkah kita ke arah perundangan yang melibatkan kerja-kerja pemansuhan AUKU.

            Selain daripada pertubuhan-pertubuhan yang tersebut di atas, kita juga akan mengundang pimpinan dari Pemuda BN, terutamanya wakil-wakil Pemuda UMNO, Pemuda MCA, Pemuda Gerakan dan Pemuda MIC untuk sama-sama berusaha ke arah mengembalikan universiti-universiti kepada imej yang asal. Susulan daripada bengkel kerja, DAPSY juga akan melancarkan gerakan kesedaran terhadap AUKU, seperti menganjur ceramah, seminar, forum dan sebagainya di seluruh negara sepanjang tahun ini.

            Sesiapa yang berminat untuk menyertai bengkel kerja, sila berhubung dengan ibu pejabat DAP (No. Telefon: 03-79578022/8127)

(03/01/2006)


* Thomas Su Keong Siong, Naib Ketua DAPSY merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pasir Pinji

Your e-mail:

Your name: 

Your friend's e-mail: 

Your friend's name: